LANN GAMING
Дагаж мөрдөх ерөнхий дүрэм

Ерөнхий дүрэм

  28 марта 2023

1 Та манай LANN Gaming -н аль нэг серверт эсвэл албан ёсны вэбсайт болон сошиал хуудас, бүлгэмүүд, discord-д зочилсноор эдгээр дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

2 Дүрмийг нас, хүйс, үндэс угсаа, шашин шүтлэг мөн зэргээс үл хамааран бүх тоглогчид ижил тэгш дагаж мөрдөнө.

3 Админ болон "Role" эрх бүхий тоглогчид мөн энгийн хэрэглэгчид зэрэг нь бүгд ижил тэгш эрх эдэлнэ.

4 LANN Gaming руу шилжүүлсэн мөнгө, item зэрэг нь серверийн хөгжүүлэлтэнд өгч байгаа хандив бөгөөд буцаан олгогдохгүй.

5 LANN Gaming нь элдэв бооцоот тоглолтыг дэмжихгүй бөгөөд үүсэх үр дагаварыг хариуцахгүй.

6 Серверийн зүгээс ямар нэг албан мэдэгдэл хийлгүйгээр өөрсдийн үйлчилгээний нөхцөл, ерөнхий дүрэм зэрэгт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд хэрэглэгчид Discord суваг болон Вэбсайтаас нэмэлт өөрчлөлттэй танилцах үүрэг хүлээнэ.

Gag/Mute хийх

  28 марта 2023

1.1 Бусад тоглогчын амгалан тайван тоглох эрхийг зөрчих, саад болох, төвөг удах гэх мэт...
[Хугацаа: 7 хоног хүртэл]

1.2 Бусдыг гадаад төрх, дуу, болон хувийн ур чадвар гэм мэт зүйлсээр нь ялгаварлан гадуурхах, доромжлох.
[Хугацаа: 1 сар хүртэл]

1.4 Чат дээр дуу хөгжим элдэв саад болох зүйлс асаах
[Хугацаа: 1 сар хүртэл]

1.5 Бусдыг буруу зүйлд уриалах (садар самуун, мансууруулах бодис болон бусад нийгмийн хориотой зүйлсд).
[Хугацаа: 1 сар хүртэл]

1.6 Чат болон мик өөр сервер болон өөр бүлгэм зэрэгт хандалт авах спам хийх
[Хугацаагүй байж болно.]

1.7 LANN Gaming -тай холбоогүй аливаа сурталчилгаа хийх
[Хугацаагүй байж болно.]

1.8 Өдөөн хатгаж хэрүүлд уриалах
[Хугацаа: 3 хоног хүртэл

Ban/kick хийх

  28 марта 2023

2.1 VALVE болон сервер хөгжүүлэгчдийн зүгээс хориглосон аливаа 3-дагч төрлийн програм хангамж, "Tool" болон бусад файлуудыг ашигласан бол
[Хугацаа: 1 хоног хүртэл]

2.2 Тоглолтонд санаатайгаар саад учруулсан бол.(Friendly-fire ашиглах, санаатайгаар тоглохгүй AFK хийх, Votekick хийж тоглолт эхлүүлэхгүй байх гэх мэт... )
[Хугацаа: 1 сар хүртэл]

2.4 Серверт ашиглагддаг "Role, Admin Tag, Admin name" зэргийг дуурайж төөрөгдөл учруулсан бол
[ KICK ]

2.5 Сервер болон төслийн баг зэргийг илт доромжилсон бол.
[Хугацаа: 3 сар хүртэл]

Админы дүрэм

  28 марта 2023

3.1 Шалтгаангүйгээр хэрэглэгчид шийтгэл ноогдуулах
[Шийтгэл: Сануулага]

3.2 Акк аа зарах бусдад хэрэглүүлэх
[Шийтгэл: Эрхийг хураах]

3.3 Хэрэглэгчид арга хэмжээ авахдаа шалтгаан тодорхой бичээгүй бол.
[Шийтгэл: Сануулга]

3.4 Илт Hack Cheat тэй хүнийг мэдсээр байж арга хэмжээ аваагүй бол.
[Шийтгэл: Эрхийг хураах]

3.5 Үндсэн дүрмийг зөрчих
[Шийтгэл: Сануулага]

3.6 Бусад админы хийсэн BAN MUTE GAG зэргийг мэдэгдэлгүй гаргах
[Шийтгэл: Сануулага]

3.7 Тоглогчдыг дарамтлах, доромжтох, админ коммандаар тоглох зэрэгт
[Шийтгэл: Эрхийг хураах]

3.8 Админ эрхийн давуу байдлаа ашиглах тоглолтонд нөлөөлөх
[Шийтгэл: Эрхийг хураах]

3.9 Элдэв мөрийтэй, бооцоот тоглолттой нэр холбогдох, үүнтэй холбоотой бусад асуудал үүсгэх.
[Шийтгэл: Сануулага]

3.10 Хувийн шалтгаанаар Админ эрхээ ашиглах.
[Шийтгэл: Сануулага]

3.11 VAC авсан тохиолдолд
[Шийтгэл: Эрхийг хураах]